System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Podstawowym systemem technicznego zabezpieczenia obiektów jest system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) nazywany ogólnie systemem alarmowym. Poprawne działanie systemu alarmowego powinno zapewnić zminimalizowanie ryzyka, oraz doprowadzić do wykrycia zagrożenia w możliwie najkrótszym czasie, aby było możliwe podjęcie szybkiej reakcji mającej na celu zmniejszenie skutków wynikających z występującego niebezpieczeństwa.

Systemy alarmowe projektuje się i wdraża w oparciu o przeprowadzoną analizę zagrożeń, która uwzględnia wartość zabezpieczonego mienia oraz przewiduje prawdopodobieństwo sforsowania zabezpieczeń.

Ze względu na sposób komunikacji między urządzeniami systemu alarmowego wyróżnia się systemy przewodowe i bezprzewodowe. Bezprzewodowe systemy alarmowe wykorzystują do komunikacji między urządzeniami techniki częstotliwości radiowych w przeciwieństwie do systemów przewodowych gdzie taka komunikacja realizowana jest kablem miedzianym.

Do realizacji systemów bezpieczeństwa  korzystamy z rozwiązań i urządzeń następujących firm: SIEMENS, SATEL, GALAXY, DSC,  BOSCH, Samsung, Alamrtec, Panasonic, Optex, LEGRAND, TechnoAlarm-Dialog, Risco i innych w miarę potrzeby.