System Kontroli Dostępu

Systemem kontroli dostępu nazywamy system zabezpieczenia mający na celu ograniczenie oraz rejestrowanie dostępu do chronionych obszarów, pomieszczeń dla określonych użytkowników. Ponadto system kontroli dostępu rejestruje czas wszystkich zdarzeń.Elementy systemu kontroli dostępu możemy podzielić na następujące grupy:

Elektromechaniczne urządzenia ograniczenia dostępu: elektrozamki, szlabany automatyczne, bramki obrotowe, drzwi automatyczne.

Elektroniczne klucze dostępu: karty i breloki zbliżeniowe, kody cyfrowe.

(Biometryczne: odcisk linii papilarnej, skan tęczówki oka)

Urządzenia sterujące i deszyfrujące: czytniki kart, linii papilarnych, przyciski wyjścia, zamki szyfrowe.

Moduły wykonawcze : centrale kontroli dostępu, bazy danych, moduły lokalne.

Na bazie systemu kontroli dostępu możemy stworzyć system rejestracji czasu pracy, zapisujący czas wejścia i wyjścia każdego pracownika.

Do realizacji systemów kontroli dostępu  preferujemy przede wszystkim urządzenia firmy Schneider Electric - Andover Continuum oraz SATEL-ACCO, ROGER, DSC, GALAXY.