System Przeciwpożarowy

Ze względu na priorytet ochrony życia systemy przeciw pożarowe wykonywane są w oparciu o restrykcyjne normy i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

Do systemów przeciwpożarowych zaliczamy:

System sygnalizacji pożarowej (SAP) ma na celu szybkie wykrycie produktów spalania świadczące o powstaniu pożaru, zlokalizowanie jego źródła i natychmiastowe zaalarmowanie o tym fakcie. Ponadto SAP powinien odróżnić pożar od sytuacji podobnych do pożaru. Skutkiem wystąpienia sygnału alarmowania pożarowego powinno być podjęcie takich działań jak: ewakuacja osób i mienia z zagrożonego obszaru oraz wezwanie straży pożarnej. System sygnalizacji pożarowej uruchamia również proces automatycznego gaszenia, systemy oddymiania, drzwi pożarowe lub DSO jeżeli obiekt jest w takie środki wyposażony.

W skład SAP wchodzą:

Czujki dymu, płomienia, ciepła

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Centrala pożarowa z własnym źródłem zasilania

Sygnalizatory optyczne i akustyczne

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

Jest to specjalnie zaprojektowany system nagłaśniający stosowany głównie w budynkach użyteczności publicznej i wysokościowcach, a służy do nadawania komunikatów głosowych. Może być pracować automatycznie, uruchomiony za pomocą systemu sygnalizacji pożarowej, w takim przypadku komunikaty wcześniej nagrane służą do realizacji scenariusza ewakuacyjnego dla aktualnego zagrożenie. DSO może zostać również wykorzystywane w innych nieprzewidzianych wypadkach do przekazywania komunikatów przez osobę uprawnioną do kierowania akcją ratunkową.

Do realizacji systemów przeciwpożarowych korzystamy z rozwiązań i urządzeń następujących firm:

POLON, BOSCH, SAGITECH, SIEMENS i inne w rozwiązania na życzenie klienta.